Begraven

Bijna alle begraafplaatsen hebben 2 soorten graven, te weten: algemene graven en eigen graven.

Algemeen graf

Een algemeen graf wordt wettelijke gezien 10 jaar aangehouden. De meeste gemeentes hanteren 15 of zelfs 20 jaar. In een algemeen graf worden 2 of 3 overledenen begraven die geen verwantschap hebben. Op een dergelijk graf kunnen (mogen) dus ook 2 of 3 stenen geplaatst worden. Het is niet mogelijk om zo’n graf langer in stand te houden dan de gemeente of eigenaar van de begraafplaats bepaalt.

Zowel voor het graf als voor het onderhoud van de begraafplaats worden tarieven (in de wet voorgeschreven) berekend. Variërend van € 600,00 tot ongeveer € 2.000,00.

Eigen graf

Een eigen graf wordt meestal gehuurd voor 20 of 30 jaar. Hierin kunnen 1, 2 of 3 overledenen begraven worden. Als familie bepaalt uzelf wie. Er is de mogelijkheid na het verlopen van de huurtermijn het graf bij te huren. Daarnaast mag hier een grotere steen op geplaatst worden die in principe bestemd is voor evenzo vele namen.

U betaalt voor het huren van het graf, het onderhoud van de begraafplaats en het begraven van iedere overledene. Een globale prijs hiervoor is € 3.000,00 – € 4.500,00 ( verschillend per begraafplaats). – Landelijk oplopend tot € 11.000,00.-

Dit zijn de kosten van de graven, zonder de kosten die erbij komen voor het gebruik van kerk, kapel of aula.

Cremeren

De kosten van een “standaard” crematie variëren per crematorium, maar u moet rekenen op € 1.000 tot € 1.500,00.

Bij een crematie zijn de kosten voor het gebruik van de aula voor een half uur inbegrepen. Alsmede de kosten voor het gebruik van de ontvangkamer van maximaal een half uur. Let wel: de totale tijdsduur in het crematorium is dus maximaal 1 uur. Wilt u een dienst of plechtigheid die langer duurt, dan komen daar extra kosten voor bij. Dit moet wel van tevoren bekend zijn.

Komt u zo te noemen “tijd tekort”, dan zal er altijd geprobeerd worden u – tegen betaling – extra ruimte te geven. Voor “extra tijd” moet u rekening houden met een bedrag van ongeveer € 200,00 per half uur!

De as verstrooien

Na een crematie blijft er as over en u bepaalt zelf wat hiermee gaat gebeuren. Deze kosten zijn ook voor rekening van de nabestaanden. Er zijn nog enkele crematoria waar het verstrooien van de as op het terrein inbegrepen is, maar in de meeste situaties komt er standaard een basis bedrag bij van ongeveer € 75,00.

Urn bijzetten in een graf of urnenmuur

Wilt u de as in een graf of een columbarium (urnenmuur) dan komen er de kosten van een graf en dergelijke bij, als ook de kosten van de steen en/of gedenkplaat. Waarbij u in totaal al snel rekening moet houden met een bedrag van zeker € 2.500,00. Enigszins te vergelijken dus met een begrafenis in een eigen graf.