Ook na de uitvaart staat Teeuw Uitvaartverzorging nabestaanden met raad en daad terzijde. Die nazorg start met de overhandiging van een map met voor u belangrijke stukken. Denk hierbij aan kopieën van de eventuele ingezonden begrafenispolissen, de akte van overlijden en een aantal andere persoonlijke stukken die van toepassing zijn.

Daarnaast biedt Teeuw Uitvaartverzorging het boekje “Zorgen erna…” bij het overlijden van een partner, dan wel alleenstaande aan. Deze uitgaven helpen bij diverse praktische zaken waar de nabestaanden mee te maken gaan krijgen. In het boekje worden talloze handreikingen gegeven waar u zoal aan kunt of moet gaan denken.

Contact na de uitvaart

In de praktijk blijkt dat veel nabestaanden behoefte hebben aan “nazorg” in de ruimste zin van het woord. Nog eens napraten over de uitvaart, het overlijden op zich, hoe men zich voelt, waar troost in te vinden….. Ook hiertoe onderhoudt Teeuw Uitvaartverzorging contact met de nabestaanden.

Na de uitvaart nemen we contact op en wordt men over de nazorg geïnformeerd. Wil men later nog eens met iemand gedachten wisselen, vragen voorleggen of iets bespreken, dan kan men altijd een beroep blijven doen op Teeuw Uitvaartverzorging.