Iedereen is vrij in de keuze van de uitvaartonderneming. Ook al wordt men vaak in de polis geadviseerd te rade te gaan bij een bepaald bedrijf, men is altijd vrij om de eigen voorkeur te kiezen.

Het verloop van de uitvaart

Aan de uitvaartondernemer maakt men vervolgens kenbaar of, waar en hoe men opgebaard wil worden, voor welk rouwcentrum men kiest, of de keuze valt op een koets, een auto of een ander vervoermiddel, of men prijs stelt op een dienst in kerk of aula, wat men de bezoekers na de uitvaart wil aanbieden en hoe de gang van zaken tijdens de uitvaart verder zal verlopen.

Niets wordt aan het toeval overgelaten; al lijkt de wens nog zo afwijkend of ‘anders’, we proberen hem zoveel mogelijk in te willigen. Ook de rouwkaarten kunnen door Teeuw Uitvaartverzorging zowel worden ontworpen als gedrukt. Tevens kan er gezorgd worden voor een rouwadvertentie in een krant of ander medium.

In alle gevallen maakt het niet uit in welke stad of welk dorp men woont; de contacten reiken ver en Teeuw Uitvaartverzorging kan van meerdere rouwcentra, aula’s en kerken gebruik maken.