Uitvaartverzekeringen zijn er in vele vormen. Hieronder een aantal daarvan.

Naturapakketten

Deze omschrijven de exacte diensten die door de, vaak door de maatschappij aangewezen, uitvaartverzorging geleverd
worden. Alles wat men anders wil, moet (vaak flink) voor bijbetaald worden. Het kiezen van een andere dan de
aangewezen uitvaartverzorging geeft meestal een niet volledige uitkering van de polis. Bij het afsluiten van een
dergelijke verzekering wordt er geen uitkeringsbedrag van de verzekering genoemd.

Uitvaart voor een afgesproken bedrag

Dan bestaan er natura-verzekeringen die afgesloten worden voor een afgesproken bedrag. Soms deels voor diensten met een aanvullende som. Er is dan altijd duidelijkheid over het uit te keren bedrag. Het bedrag wordt alleen rechtstreeks aan de uitvaartverzorging uitgekeerd en niet aan de nabestaanden, vandaar de naam natura-verzekering.

Kapitaalverzekering

Daarnaast zijn er verzekeringen die afgesloten worden tegen een bedrag. Dit zijn kapitaal-verzekeringen. Na overlijden
wordt het afgesloten bedrag – meestal verhoogd met rente – uitgekeerd aan de nabestaanden.

Depositofonds

Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd betalen sommige verzekeringen het verzekerde bedrag uit. Men
ontvangt dan een som geld, maar daarna zijn de kosten van een uitvaart niet meer gedekt.

Wil men zich dan verzekeren, dan blijken premies (te) hoog in verhouding tot het uit te keren bedrag. De gezondheid van mensen is voor maatschappijen reden om premies hoog te doen zijn of geen verzekering af te willen sluiten. Dan is er de mogelijkheid om gelden te reserveren in ons depositofonds.

Dit fonds (Stichting Depositofonds Teeuw Uitvaartverzorging) is speciaal in het leven geroepen voor mensen die zich niet willen of kunnen verzekeren, maar toch geld apart willen zetten. Deze gelden staan op een aparte rekening. Jaarlijks wordt er door de bank, rente bijgeschreven. Deze rente komt ten goede aan de ingeschrevenen.

U kunt uw gelden ineens storten, maar u kunt ook sparen. U bent niet gebonden aan de hoogte van het bedrag als aan de verplichting per maand. Na iedere storting ontvangt u een bevestiging van uw storting. Gezondheidsvragen zijn niet van toepassing.

Uw uitvaart wordt uit het fonds betaald, al naar gelang er gespaard is. Tussentijdse uitbetalingen zijn niet mogelijk.

In het verleden konden stortingen worden afgetrokken van de aangifte inkomsten belasting. Deze regeling is er niet
meer, maar sinds 2010 is er andere regeling. U mag nu een bedrag van max. € 7.913,00 op een geblokkeerde rekening
zetten. Over dit bedrag hoeft geen vermogensbelasting betaald te worden. Zo’n rekening is ook het depositofonds.